11
Yes
None
1
1000
/produkter/skopor/

Skopor

Thumbnail

Kategorier

+

Taggar

Skopor
XYZ Klaffskopa HD Premium

Begär offert här!

Se broschyr

För dig med högsta krav på snöröjningsredskap

XYZ Klaffskopa HD Premium är ett kraftfullt proffsredskap för snöröjning av stora mängder. Klaffarna kontrolleras antingen helt hydrauliskt via 4
slangar och två dubbelverkande uttag i maskinen, eller elektriskt via en vippa och en eller två magneter. Med en magnet (två funktioner) körs klaffarna
separat och med två magneter (tre funktioner) körs vingarna parallellt och kan även ställas i samlande läge.
Med både horisontal och vertikal pendling på klaffarna får skopan en ökad följsamhet mot marken.
Extra förstärkta gavlar förhindrar sprickbildning efter en tids hårt arbete. Slitstål och sparskär är av standardmått, vändbara och av Brinell 500
kvalitet. Kort sagt, en riktigt kraftig Klaffskopa för den kräsne och hårt arbetande entreprenören!

Utrustning och tillbehör

 • Vertikalpendling för att t.ex. skrapa
  trottoarkanter samt horisontalpendling för ökad följsamhet mot marken.
 • Vändbara slitstål, skärstål samt
  sparskär i Brinell 500 kvalitet.
 • Förstärkt konstruktion för att
  förhinda sprickbildning.
 • Välskyddat ventilpaket med
  ackumulator och chockventil.
  Upp till 3 funktioner elstyrning.

Tillval

• Elstyrd hydraulventil med 2 eller 3 funktioners manövrering av klaffarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt el-uttag.

Klaffskopa HD Premium standardutrustad

Benämning BM Lagertyp* Bredd Klaffbredd Total bredd Höjd Volym Vikt
(Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Klaffskopa HD Premium 3,5 38935 SW 2700 1235 5170 1200 3500 1320

Standardutrustning: Dubbelpendling och hydraulventil 2 funk. inkl. 4 slangar samt ackumulator och chockventil.

Tillval utrustning till Klaffskopa HD Premium

Benämning Best nr Lagertyp* Information
Hydraulventil (2 funktioner) SW
Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats
Hydraulventil (3 funktioner) SW
Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade klaffskopans pris.

XYZ Klaffskopa Premium

Begär offert här!

Se broschyr

För dig med höga krav på snöröjningsredskap

XYZ Klaffskopa Premium är ett proffsredskap för snöröjning av stora mängder. Klaffarna kontrolleras antingen helt hydrauliskt via 4 slangar och två
dubbelverkande uttag i maskinen, eller elektriskt via en vippa och en eller två magneter. Med en magnet (två funktioner) körs klaffarna separat och
med två magneter (tre funktioner) körs vingarna parallellt och kan även ställas i samlande läge.
Med både horisontal och vertikal pendling på klaffarna får skopan en ökad följsamhet mot marken.
Extra förstärkta gavlar förhindrar sprickbildning efter en tids hårt arbete. Slitstål och skärstål är av standardmått och av Brinell 500 kvalitet.

Utrustning och tillbehör

 • Vertikalpendling för att t.ex. skrapa
  trottoarkanter samt horisontalpendling för ökad följsamhet mot marken.
 • Vändbara slitstål, skärstål samt
  sparskär i Brinell 500 kvalitet.
 • Förstärkt konstruktion för att
  förhinda sprickbildning.
 • Välskyddat ventilpaket med
  ackumulator och chockventil.
  Upp till 3 funktioner elstyrning.

Tillval

• Elstyrd hydraulventil med upp till 3 funktioners manövrering av klaffarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt el-uttag.

Klaffskopa Premium standardutrustad

Benämning SMS Euro BM Lagertyp* Bredd Klaffbredd Total bredd Höjd Volym Vikt
(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Klaffskopa Prem 1,8 38918409 38918309 SW 2300 822 3944 1020 1800 730
Klaffskopa Prem 1,8 38918909 SW 2300 822 3944 1020 1800 730

Standardutrustning: Dubbelpendling och hydraulventil 2 funk. inkl. 4 slangar samt ackumulator och chockventil.

Tillval utrustning till Klaffskopa Premium

Benämning Best nr Lagertyp* Information
Hydraulventil (2 funktioner) SW
Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats
Hydraulventil (3 funktioner) SW
Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade klaffskopans pris.

Skopor
XYZ Klaffskopa HD Premium
Begär offert här! Se broschyr För dig med h?... Läs mer
XYZ Klaffskopa Premium
Begär offert här! Se broschyr För dig med h?... Läs mer