XYZ Sandspridare HD Premium

Begär offert här!

Se broschyr

Effektiv halkbekämpning med stor volym

Hydrauliskt driven sandspridarskopa som kan kopplas till maskiner med BM- eller 3P-fästen. Den inbyggda drivningen av valsarna ger ett bra skydd
mot driftstopp. Med steglös justering av spridningsmängden samt en effektiv och väl skyddad omrörare, blir sandspridaren både effektiv och flexibel.
Den kraftiga nylonborsten håller spridaren ren från sand och salt under drift, och gör Sandspridare HD Premium till ett mycket driftsäkert redskap.
Sandspridaren är blästrad och målad med en tvåkomponent våtlack med korrosionsskyddande pigment, vilket ger ett bra rostskydd och har en god
mekanisk hållbarhet.
Kan utrustas med prop-styrning som möjliggör anpassning av spridningsmängden inifrån maskinen under körning.
Levereras med BM-fäste eller kombifäste BM/3-punkt.

Utrustning och tillbehör

  • Effektiv och skyddad omrörare
  • Inbyggd drivning av valsar
  • Kraftig nylonborste håller spridaren ren
  • Prop-styrningen som tillval, anpassar spridningsmängden under körning.

Sandspridare HD Premium

Benämning BM/3P Lagertyp* BM Lagertyp* Bredd Djup Valsbredd Volym Vikt
(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Sandspridare HD Premium V1800 37818 SW 2450 1100 2100 1800 767
Sandspridare HD Premium V1800 37918 SW 2450 1100 2100 1800 715
Sandspridare HD Premium V2500 37825 SW 2450 1200 2100 2470 836
Sandspridare HD Premium V2500 37925 SW 2450 1200 2100 2470 784
Sandspridare HD Premium V4000 SW 37940 SW 2600 1200 2300 4000 1052
Prop styrning 37960
Kategori
Spridare
Sub-Category:
Sandspridarskopor
Tags:
XYZ